A nene la a sorfi hẽng kʋn n dari nɩ / Aderesifi

Projet de Traduction de la Bible en Koromfé la yelli kãng nangsa wali

Na benee zommu na domo kang na tike nangsa wali ma dagsi, wãrgi-na: info@koromfe.com

Kʋn ʋmʋ yãa sogo, kang dʋrʋ kʋn bakrɩ yere, Projet de Traduction de la Bible en Koromfé la halfu a nene la ɩ dʋrʋ