Droits d'auteur

Ce site est patronné par Projet de Traduction de la Bible en Koromfé.

Na benee zommu na domo kang na tike nangsa wali ma dagsi, wãrgi-na: info@koromfe.com

Kʋn ʋmʋ yãa sogo, kang dʋrʋ kʋn bakrɩ yere, Projet de Traduction de la Bible en Koromfé la halfu a nene la ɩ dʋrʋ

Partager